Sponzori Judo San KNM

Prostriedky získané od sponzorov, ale aj z 2% z dane z príjmu, sme využili na nákup tatami (žinenky pre judo), judogi (kimoná), pomôcky na trénovanie, ako aj na financovanie turnajov klubu a športových podujatí organizovaných klubom.

Judo San KNM