Páskovanie: skúšky na vyšší technický stupeň

ZŠ Clementisova, 16. januára 2023

  • 9. kyu: Adam Vasil, Alex Valeška, Bruno Mišáni, Filip Valeška, Leo Neslušan, Nina Šalátová, Ondrej Ševčík a Viktória Hrivíková.
  • 8. kyu: Gregor Králik, Lukáš Švík, Marek Stanko, Matej Šefar, Sandra Sihelníková, Tobias Perďoch a Šimon Haluška.
  • 8. kyu: Marek Králik a Pavol Húšťava.
  • 7. kyu: Erik Králik, Igor Ševčík a Nela Hažíková.
  • 6. kyu: Ivan Jarošík, Orlando Cole a Patrícia Čejková.
  • 5. kyu: Michal Birkus.
  • 3. kyu: Matej Kuchár.

ZŠ Dolinský potok, 17. januára 2023

  • 9. kyu: Andrej Husár, Dávid Ďuriaš, Lukáš Meško, Matej Brodňan, Paulína Ďurošková a Sebastián Grešák.
  • 8. kyu: Alex Gábor, Dávid Mištuna, Ivan Švaňa, Jakub Brodňan, Jozef Kupčuljak, Katarína Paršová, Lukáš Macuš, Lukáš Oravec, Patrik Rolko, Patrik Zicho, Petra Záborská a Ľubomír Králik.