Krúžkobranie, Kysucké Nové Mesto

11. septembra 2023

Predstavenie krúžku Judo (CVČ KNM) na Námestí slobody v Kysuckom Novom Meste.