Výlet na Šajdov vrch

8. januára 2022

Na koniec vianočných prázdnin: výlet na hojdačky na Šajdovom vrchu.