Medzinárodná veľká cena Levice

21. mája 2022

Výsledky

  • Paršová Kristína - 3. miesto (kategória FU9-22: Super mini [2015-2014] do 22 kg, dievčatá, 4 pretekári)
  • Králik Gregor - 2. miesto (kategória MU9-30: Super mini [2015-2014] do 30 kg, chlapci, 5 pretekárov)
  • Rolko Patrik - 1. miesto (kategória MU9-34: Super mini [2015-2014] do 34 kg, chlapci, 3 pretekári)
  • Ďurana Pavol - 1. miesto (kategória MU9-38: Super mini [2015-2014] do 38 kg, chlapci, 2 pretekári)
  • Králik Erik - 3. miesto (kategória MU11-34: Mini [2013-2012] do 34 kg, chlapci, 6 pretekárov)
  • Cole Orlando Lee - 5. miesto (kategória MU13-46: Mladší žiaci [2011-2010] do 46 kg, chlapci, 10 pretekárov)
  • Kuchár Matej - 3. miesto (kategória MU15-66: Starší žiaci [2009-2008] do 66 kg, chlapci, 8 pretekárov)