Poplatky CVČ KNM

Mesačný poplatokPolročný poplatok
dieťa s trvalým pobytom KNM, odovzdal čestné vyhlásenie3 €15 €
dieťa s trvalým pobytom KNM, neodovzdal čestné vyhlásenie (odovzdal ho inému CVČ)7 €35 €
dieťa s trvalým pobytom mimo KNM7 €35 €
študent od 15 rokov do 19 rokov7 €35 €
dospelá osoba10 €50 €
druhý a ďalší záujmový útvar2 €10 €

Judo